بقل

Muhammad the final seal of the prophets ( Arabic: مُحَمَّد خَاتَم ٱلْأَنْبِیَاء ‎) (Muhammad is mentioned four times) Ahmad. خیلی فرق کردی با اون روزای قبلت میگی نه میگی نه میگی نه

2023-02-05
    الفرق بين فورتشنر 2019 و 2020
  1. تره
  2. سبزی
  3. درگذشته
  4. (بَ) [ ع
  5. فروشنده: دانیال کار